Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

24 Mayıs 2010

strasbourg öncesinde-3


Çalışmak için bulduğumuz her fırsatı, gözümüze kestirdiğimiz her dersi, -tamam, müdür yardımcılarının da onayından geçen ders saatlerini:)- kullanarak çalıştık... Biz "okuma saatleri"ni düşünmüştük daha çok; ama evdeki hesap sınav günü uygulamalarına uymadığı için, birçok okuma saatinden yararlanamadık bile... :(

Kütüphanede... Gizem, Fem, Deniz Hoca, Beril, Hayriye Hoca, Neslihan...

Toplantı odasında... Sırayla, Neslihan, Gizem, Beril, Sedef, Ezgi, Berkin...
Toplantı odasında... Ezgi, sunum provasında, notlarını alırken...