Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

24 Mayıs 2010

strasbourg öncesinde-2


Deniz ve Nazan Hocalarla birlikte o kadar çok metin seçmiştik ki ayıklayıp, makul sürede tamamlanabilecek bir sunum malzemesine indirgemekte hem nitelik hem nicelik açısından epeyce zorlandık. Son verdiğimiz karar, her öğrencimizin ortalama beş saydam üzerinden, kendilerine düşen örnekleri açıklamaları ve etkinlikler için arkadaşlarını yönlendirmeleriydi.

Sunumda hedef odaklı dizeler ya da satırlar kullandığımız için, metinlerin bütününü spiralli bir defter halinde düzenledik ve çoğalttık.

Sunum akışımızı oluşturduk:

I. AÇILIŞ (PROJE SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ) (Hayriye Topçuoğlu-Deniz Zeka)
II.TÜRKÇE SÖYLEMEK... (Hayriye Topçuoğlu)
III. YAŞAM SÖZCÜKLERİYLE GELİR (Hayriye Topçuoğlu-Deniz Zeka)
      1. TÜRKÇEDE “YAŞAM”I TANIMLARKEN... (Beril Dursunkaya)
      2. TÜRKÇEDE “YAŞANAN”I ANLATIRKEN... (Ezgi Taştı)
      3. TÜRKÇEDE “YAŞANMIŞ”I ANIMSARKEN... (Sedef Özbay, Beril Dursunkaya)
      4.TÜRKÇEDE “YAŞAMA”YA DAİR SÖZ SÖYLERKEN... (Deniz Alp Atun, Gizem Güner)
      5.TÜRKÇEDE DEĞİŞEN YAŞAMIN İZİNİ SÜRERKEN...(Berkin Kurtuluş)
      6.TÜRKÇEDE YAŞAMIN KALBE DEĞEN SÖZCÜKLERİNİ ARARKEN... (Neslihan Pirinç)
IV. KAPANIŞ (ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ)
 
Herkes kendine ait bölüm için hazırlanabilirdi artık...