Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

27 Mart 2010

yedi tepeli şehre...


Bir Tepeden

Rüya gibi bir akşamı seyretmeye geldin
Çok benzediğin memleketin her tepesinde.
Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin,
İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.

Irkın seni iklimine benzer yaratırken,
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış,
Târihini aksettirebilesin diye çehren,
Kaç fâtihin altın kanı mermerle karışmış.
                        Yahya Kemal Beyatlı

Sizler, sevgilinizi çok ama çok seversiniz değil mi? Onu hiçbir şeyin yerine koyamaz onu her şeyden üstün görürsünüz değil mi? Sevgiliniz yerine İstanbul’u koyun. Sanırım şimdi şairin bu şiiri yazarken hissettiği duyguları daha kolay anlayabilirsiniz.

"Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin,
İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde."

Sevgilinin sesinde İstanbul’daki hayatın sesini hissetmek, duymak, yaşamak....