Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

30 Mart 2010

dostlukla ve sevgiyle...


Bu dünyanın yaraları, ancak dostlukla ve sevgiyle, farklılıkların içindeki benzerlikleri görerek, benzerliğin içindeki farklılıktan rahatsız olmayarak sarılabilir. Kimbilir çalışmalarımızla sargı bezini bir kez de biz sararız yaraların üstüne.......