Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

17 Şubat 2010

limanlar ve dostlar-3


"Dostları olmalı insanın,
Aynen gemilerin limanlari gibi"

Bu dizelerin anlamı insanların dosta ihtiyaç duymasıdır. Bir gemi liman olmadan da var olabilir; fakat hem işi çok zor olur hem de asla duramaz. Arkadaşlar da insanlar için aynı limanlar gibi bir durak noktasıdır. Onların rahatlamalarını sağlar ve hayatlarını kolaylaştırırlar.

"Sonra açık denizlere uğurlamah seni./Geri döneceğin günü bekleme umuduyla/ Bazen rüzgara o açmalı yelkenini"

Arkadaş bir insan için bir durak noktasıdır; fakat arkadaş o insanı sadece kendine saklamamahdır. Arkadaşlarımız bizi cesaretlendirir ve bizi bize faydalı olacak şeylere yönlendirirler. Bunu yaparken de başka bir zor anımızda onlara dönmemizi beklerler.

"Seni bir cambaz ipinde güvenle tutabilen/ Gerektiğinde senin için ateşi vutabilen/ Yolunu ısıtan ustan olmalı/ Şekillendirmeyi öretmeli hayatın çömleğini"

Bir insanın dostu en zor anında onun yanında olan ve her ne pahasına olursa olsun onu koruyan kişidir. Gerektiğinde onun için her şeyi yapabilmelidir. Ayrıca gerektiğinde onun öğretmeni olabilmeli ve ona ne yapması gerektiğini söyleyebilmelidir.