Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

26 Şubat 2010

yaşadıklarımdan öğrendiğim...


Öğrencilerimizin, yazılmış metinler kadar, yaşamı nasıl okudukları ve Türkçenin sözcüklerinde kendilerini nasıl ifade ettikleri de önemli bizim için...
Strasbourg'tan projeye destek verecek öğrencilerin metinlerini, "Strasbourg Yazıları" üst başlığında; bizim proje ekibinde yer alan öğrencilerimizin yazılarını da Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var" şiirinden esinlenerek "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim" üst başlığı altında bir araya getireceğiz.

Metinlerde Türkçenin izini arayan çocuklarımız, bu alt başlıklardaki yazılarda, yaşamın kendi sözcük dağarcıklarındaki karşılığını yansıtacaklar.

İlk soruları:

İnsanlar neden hep kendilerinin haksızlığa uğradıklarını düşünürler?