Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

19 Şubat 2010

çizgilerin söylediği-3Sanat adına kendi kalbinizi ve deneyimlerinizi katarak yazdığınız veya yarattığınız her tümce başlı başına bir edebi eserdir. Edebiyat, karşınızdaki kişide duygu veya düşünce güzelliği yaratmak, hayatın kısıtlamalarından kurtulmak amacıyla kelimelerden oluşturulmuş bir dünyadır.Edebiyat, yaratıcısının kalbinden bir şeyler katarak oluşturduğu aynalı bir dünyadır.(Cansu)

Evrenselliktir edebiyat. Ne ırk, ne renk ve ne de cinsiyet gözetmeksizin evrensel olabilmek… Bir şair, bir yazar sadece kendi ülkesi için yazmaz. Onlar kalemleriyle tüm dünya içindir. Öyle zamanlar olur ki, bazen bir Rus yazarın satırlarıyla kendimizi sorgular, bazen bir Fransız şairin mısralarında gözlerimizin üzerindeki yarı geçirgen perdeden sıyrılırız.(Neslihan)

Edebiyat, sonsuzluğu yaşamak; fakat sonsuzluğa sınır koymaktır. Labirentler içinde kendi yolunu bulmaktır; yani edebiyatçı içinde tüm sonsuzlukları hisseder fakat bu sonsuzluğa, imgeler yerleştirerek bir sınır koyar. İmgeleriyle de farklı ve karışık yollardan kendi sonucuna ulaşmayı hedefler.(Berkin)