Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

17 Şubat 2010

bağlanmak ve bağımsızlık üzerine-3


Bağlanabilmek için bağımsız olmak gerekir mi sahiden?

İnsanların çoğu hayatları boyunca bir yere veya bir kişiye ait olma duygusu içinde yaşarlar. Aitlik duygusu bağlılık duygusuyla ilgilidir ve insanların anlamadıkları veya reddettikleri gerçek, asıl bağlılıklarının geçmişlerine ait olduğudur. Küçük çocuklar tek bir oyuncakla asla uzun süre oynamazlar; çünkü zaman kavramları yoktur.
Hayatlarımızı zaman kavramıyla kısıtladıkça “geçmiş” bize hatıraları verir. Yaşamlarını geçmişin gölgesinden çıkarmadıkları sürece bağımsızlıkları kendi ellerinde değildir. İnsan her ne kadar özgürlüğünün önüne çıkan şeyleri ortadan kaldırma gücüne sahip de olsa, kendini bağımsız kılacak veya tutsak edecek şey yine kendi aklıdır.

Bugün insanlar, özellikle geçmişlerini özgür bırakmaktan ve bağışlamaktan aciz hale gelmiş durumdalar. İşte bu nedenle kimse bir şeye veya bir kimseye bağlanamayacağı gibi, asla gerçek anlamda bağımsız da olamayacaktır.