Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

02 Mayıs 2012


       Öyküden alınmış yukarıdaki diyaloglardan hareketle, farklı kesimden gelen kişilerin belirli
        durumları yorumlayışlarındaki farklılığın nedenleri neler olabilir? Yazınız.


Kişilerin meslekleri, uğraştıkları alanlar, bilgi birikimleri, yaşadıkları olaylar ve tecrübeleri, yaşam alanları, şekilleri arkadaşları, aileleri ve bunun gibi birçok şey bu insanların olayları farklı yorumlamasına yol açabilir. Ancak bu metinde bizim bildiğimiz ve en etkili görünen şey mesleklerdir. Sürekli olarak diğer esnaflarla bir rekabet içinde olan kahveci, leyleğin hareketleri bir acındırma, kandırma çabası olarak görür. Profesör ise düşüncesini daha dolaylı, daha karışık bir şekilde söyler. Doçent ise kendini gösterme çabası içinde, bir alıntı yapmak ister. Öğrenci de taze bilgileri ile Doçent’in sözünü tamamlar.