Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

02 Mayıs 2012


1-Öyküde, altı çizili olan sözcüklerin (ameliye, kinaye, huşu, nirengi, nirengi noktası, teveccüh, ihtiyatlı, kadit, kolonyal, alil, övür olmak, caka, biteviye, zillet, serazat, hışır) anlamlarını sözlükten araştırıp sözcüklerin metindeki anlamlarını ve kökenlerini yazınız.
Ameliye: operasyon-Arapça kökenli
Kinaye: düşüncenin üstü kapalı yada dolaylı yolla anlatılması-Arapça kökenli
Huşu: alçak gönüllülük-Arapça kökenli
Nirengi: belirli sayıda noktanın yerinin tam olarak tespit edilebilmesi için her bir noktanın bir tepe olarak kabul ederek bu alanı üçgenlere bölmek-farsça kökenli
Nirengi Noktası: nirengi işlemindeki tepe noktalar( Leylekler yüksek minare gibi yerleri tepe noktası olarak seçiyor.)
Teveccüh: yakınlık duyma, sevme-Arapça kökenli
İhtiyatlı: Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranan, önlem alan, sakıngan- Türkçe kökenli
Kadit: çok zayıf-Arapça kökenli
Kolonyal: sömürge dönemi ile ilgili(kolonyal şapka, sömürge döneminden kalma şapka)- Fransızca kökenli
Alil: sakat- Arapça kökenli
Övür olmak: onlardan biri olmak, onlara benzemek-Türkçe kökenli
Caka: kabadayılık, gösteriş- İtalyanca kökenli
Biteviye: tek düze- Türkçe kökenli
Zillet:hor görülme- Arapça kökenli
Serazat: serbest, özgür-Farsça kökenli
Hışır: taşkınlık gösteren, yaramaz- Türkçe kökenli


2- Öyküde, “Tıpkı Hephaistos gibi desenize,” diye söylendi. “Ama pardon, onu anası Hera değil de, babası Zeus atmıştı yeryüzüne.” cümlesinde geçen Hephaistos’u Mitoloji Sözlüğü’nden araştırıp öykünün içeriğiyle bağlantısını yazınız.


Hephaistos, Zeus ile Hera tartışırken Hera’nın trafını tuttuğu için babası tarafından yeryüzüne atılmıştır. Hephaistos sakatlanmıştır. Topal bir Tanrı olarak yeryüzündedir.Metinde de leylek, kanadı kırık yeryürüzdedir. İkisi de tekrar gökyüzünde gezebilmenin hayalini kurar.