Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

02 Mayıs 20124- Öyküde adı geçen Baudelaire’in Albatros şiirinde ne anlatmaktadır ve bu şiirle İznikli Leylek arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Yazınız.

   Baudelaire’in Albatros şiirinde gemi tayfasının albatros kuşlarını yakalayarak, bu kuşlarla eğlenmesi ve alay etmesi anlatılmıştır. Bu şiirde aynı zamanda albatros kuşları ile şairler arasındaki benzerliğe de değinilmiştir. Şairler düşünce ve duygularını yansıtarak birer albatros kuşu kadar özgür bir şekilde uçtuklarından, insanlara karşi hedef olurlar ve bazen alay edilirler. Albatros şiiri ve İznikli Leylek öyküsü arasında önemli bir bağlantı vardır. İki metinde de kuşlar zayıflıkları nedeniyle yakalanmış ve insanların hedefi olmuşlardır. İznikli Leylek öyküsünde, leylek yakalanmaya çalisilmis ve hakkında konuşmalar yapılmıştır. Albatros şiirinde ise gemi tayfası kuşun bu zayıf durumuyla alaya etmişlerdir. İki kuş da çaresiz bir şekilde insanlara hedef olmuştur.

5-Uçabilse öbürlerinden başka bir leylek olmayacak, üzerinde fikir yürütüp, hakkında hikâye yazılmayacaktı. Kaldı ki, o takdirde daha mesut olacağı da söylenemez. Çünkü, öyle değil mi, yeryüzünde hiçbir şey, istediğini ele geçirmek kadar hayal kırıcı değildir.”

a)Öyküden alınmış yukarıdaki parçadan hareketle, edebiyat metinlerine konu olan kişilerin özellikleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.

   Edebiyatın amaçları arasında, toplumun değişik yönlerini okurlara yansıtmak, bu yönleri
yansıtarak okurlara farklı bakış açıları kazandırmak ve onları düşündürmek vardır. Bu nedenle
yazarlar, öykülerine konu olan kişileri seçerken; toplumdaki diğer bireylerden farklı bir yönü olan,
sıradan olmayan ve ders alınacak bir durumu olan kişileri seçerler. Örnegin ‘İznikli Leylek’
Öyküsündeki leylek, kendi türündeki diğer bireylerin aksine sakat kalarak uçma yetisini
kaybetmiştir. Bu durum onu diğer leyleklerden farklı kılmış ve hakkında konuşmalar yapılmasına
 ve  düşünülmesine neden olmuştur. Aynı zamanda edebiyat eserlerine konu olan kişiler belli
sorunları olan ve bu sorunların getirdiği zayıflıkları yaşayan kişilerdir. Kişilerin bu şekilde
seçilmesi hem eseri ilgi çekici yapar, hem de toplumsal sorunlara ışık tutarak halkı bilgilendirir.
Ayrıca kişiler, bazı yaşanmışlıkları olan veya bir amaç uğruna çabalayan kişiler de olabilirler.
Kişilerin bu şekilde seçilmesi, okurun yaşanmışlıklardan ders almasını ve bu amaç uğruna verilen
savaşa tanık olarak  bir şeyler ögrenmesini sağlar. Tüm bu nedenlerle edebiyata konu olan kişiler,
diğerlerinden bazı özellikleri ile öne çikan kişilerdir.