Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

02 Mayıs 2012


3- “Leyleğin arkasından bakan Çopur kahveci:

  ‘Yap numaranı, al paranı’ diye söylendi. Hep böyle yapar bu namusuz… Uçamayacağını
     bilmediğinden mi? Burada kalabalık gördü ya, sırf kendine acındırmak için. (…)

     Gezimize konuk olarak katılan öbür bölümün profesörü;
 

    ‘Kafese kapatılan bülbül, uçamayan yaralı kartal… Bütün bunlar az şiire mi konuk olmuştur’ dedi.
    ‘Söylesene asistan efendi. Senin az buçuk edebiyatçılığın da vardır.’ 

    ‘Öyledir efendim” dedim. ‘Hakkınız var.’

   ‘Baudelaire’nin böyle bir şiiri olacak yanılmıyorsam’ diye öbür doçent atıldı. ‘Ne idi bakayım onun      adı?’

     Dame de Sion’dan çıkma bir öğrenci:

   Albatros’ dedi. ‘Çok güzel şiirdir.’”

          Öyküden alınmış yukarıdaki diyaloglardan hareketle, farklı kesimden gelen kişilerin
        belirli durumları yorumlayışlarındaki farklılığın nedenleri neler olabilir? Yazınız.

İnsanlar aynı olaylara farklı bakış açıları getirebilirler. Bu farklılık insanların yaşam statülerine, eğitim seviyelerine, hayatı algılama şekillerine ve görmek istedikleri yönlere göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, İznikli Leylek metninde kanadı kırık, uçamayan bir leylek üzerinde farklı insanlardan farklı bakış açıları gelmiştir. Çopur Kahveci “Yap numaranı, al paranı” cümlesiyle leyleğin tüm bu uçuş çabalarını, diğer insanların ilgisini çekerek bir çıkar doğrultusunda gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Aynı leyleği gören bir profesör, ‘Kafese kapatılan bülbül, uçamayan yaralı kartal… Bütün bunlar az şiire mi konuk olmuştur’ diyerek leyleğin çabalarına edebi bir bakış açısı geliştirmiştir. Dolayısıyla insanların aynı konu üzerinde oluşturdukları bakış açıları, onların yaşam tarzına, olayları algılama şekline ve aldığı eğitim seviyesine göre değişiklik gösterir.