Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

10 Nisan 2012


4- Öyküde adı geçen Baudelaire’in Albatros şiirinde ne anlatmaktadır ve bu şiirle İznikli Leylek arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Yazınız.

Şiirde açık denizdeki bir geminin tayfaları tarafından yakalanıp madara edilen bir albatrosun hikâyesi anlatılmaktadır.
Hem İznikli Leylek’te hem de Albatros’ta edebiyatçının –yazarın ya da şairin- niteliği, edebi yapıtların niteliği hakkında bilgi verilmesi bu iki metnin ortak yönü olabilir. Yazar, “Uçabilse öbürlerinden başka bir leylek olamayacak, üzerinde fikir yürütüp, hakkında hikâye yazılamayacaktı. Kaldı ki o takdirde daha mesut olacağı da söylenemez.” cümlesiyle edebiyatın konularını olağan akışın parçası olan şeylerden ziyade farklı olan, tam da bu yönüyle anlatılmaya değer hale gelen şeylerden aldığını söylemektedir.
“Bütün çabalar boşuna… Ne yaparsa yapsın, istediği kadar havalanacağım diye çırpınsın, sonunda insanoğlu da yaralı leylek gibi rezil ve perişan yan üstü toprağa yuvarlanmıyor mu? Kaderlerimiz aynı: Uçamayacağını bilmek, yine de uçmaya yeltenmek.” cümlesinde anlatılan aslında yazarın kaderidir. Yazarın edebiyat yaparak verdiği uğraş kanadı kırık leyleğin uçmak için verdiği uğraştan farksızdır. Öykünün sonunda, yazarın profesör tarafından Mahmut Çelebi Camisi’nin kapı kitabesini araştırmak, İsmail Bey Hamamı’nın kesitini çıkarmak gibi “mühim” işlere yönlendirilmesi yazarın uğraşının leyleğinkiyle neden eşdeğer olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Albatros şiirinde de geminin tayfaları tarafından yakalanıp madara edilen albatros şaire benzetilmektedir. Albatros’un “dev kanatları” yürümesini önlemekte ve onun komik duruma düşürmektedir; tıpkı sanatın sınırlı olarak anlaşılmasının şairin hak ettiği değeri bulmasını engellemesi gibi.