Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

10 Nisan 2012
1-Öyküde, altı çizili olan sözcüklerin (ameliye, kinaye, huşu, nirengi, nirengi noktası, teveccüh, ihtiyatlı, kadit, kolonyal, alil, övür olmak, caka, biteviye, zillet, serazat, hışır) anlamlarını sözlükten araştırıp sözcüklerin metindeki anlamlarını ve kökenlerini yazınız.Ameliye:  uygulama (Arapça kökenli)
Kinaye: düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz (Arapça)
Huşu: Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolu olma (Arapça)
Nirengi noktası: başlangıç ve hareket yeri (Farsça)
Teveccüh: Güler yüz gösterme, yakınlık duyma (Arapça)
İhtiyatlı: ölçülü davranan, önlem alan, sakıngan
Kadit: çok zayıf (Arapça)
Kolonyal: sömürgede yaşayan (Fransızca)
Alil: sakat (Arapça)
Övür olmak:
Caka: Gösteriş, çalım, fiyaka ( İtalyanca)
Biteviye: sıradan
Zillet: aşağılanma (Arapça)
Şerazat: serbest, özgür (Farsça)
Hışır: yaramaz, sersem