Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

24 Mart 2012

Semra Baytaş

1-Öyküde, kümes neyi temsil ediyor? Metinden örnekler vererek açıklayınız.


Öyküdeki kümes hapsolmayı ve mecburiyeti temsil ediyor. Yer ‘daracık avlu’,’ dört duvar arası’ ve ‘daracık kümes’ olarak tarif ediliyor. Bunlar öykünün başrolündeki tavuğun kümesi ne kadar soğuk sıkıcı ve  yabancı bulduğunu gösteriyor.


2-Öyküde, niçin yalnızca tavuklardan biri dışarıyı merak ediyor ve çıkmak istiyor? Bu birinin özelliği nedir, hangi özellikleriyle diğerlerinden ayrılır? Açıklayınız.


Aslında dışarıyı tavukların hepsi merak ediyor. Fakat geri kalan 4 tavuk horozdan inanılmaz derecede korktukları için bunu gösteremiyorlar. Dışarıyı merak edip çıkmak isteyen bu biri ürkek olmasına rağmen ötekilerden çok daha cesaretli. Bu, genç kadının elinden yem yiyebilmesinden anlasılıyor.
Ayrıca bu tavuk sahibi için birşeyler yapma isteğini beyan ederek ne kadar minnettar olduğunu gösteriyor. Sahibi bu tavuğa ‘beyazcık’ diye sesleniyor. Tavuğun beyazlığı onun masumiyetini, iyilik severligini ve saflığını temsil ediyor olabilir. Çok meraklı bir yapıya sahip çünkü seslerini duyduğu horozları ve göremediği başka avluları keşfetmek istiyor. Ve çok ümitle geleceğe bakıyor, bir gün oaradan kurtulacağına inanarak.


3-Öyküde, horozun temsil ettiği değerler nelerdir ve nasıl bir kişilik özelliği vardır? Açıklayınız.


Horoz öyküde çok sinirli, korkutucu, kıskanç, gaddar, korkak ve acı sesi olan bir hayvan olarak tarif ediliyor. Sahip olduklarıyla yetinen ve merakı saçma bulan bir kişiliğe sahip. Birşeyin hoşuna gitmediği takdirde karsı tarafa şiddet uyguluyor. Bu horozun karşı cinsini ne kadar küçümsediğini gösteriyor.Dış dünya o’na ürkütüü geliyor (araba sesleri) ve bu yüzden sorgulamak bile istemiyor.4-Öyküyü bize kim anlatıyor ve yazar, niçin böyle bir anlatıcı tercih etmiş olabilir? Öykünün içeriğinden hareketle açıklayınız.


Öyküyü bize başroldeki meraklı tavuk anlatıyor. Yazar, okurlarının daha kolay empati kurabilmeleri için böyle bir anlatıcı tercıh etmiş olabilir. Bu şekilde yazar, tavuğun duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini daha kolay okurlarına aktarabilir. Mesela tavuğun horoza karşı duyduğu nefreti veya başka avluya atladığındaki sevinci ve heyecanı okur rahatlıkla hissedebiliyor. 

5-Yazar, bu öyküyle bize ne anlatmak istiyor olabilir? Öyküden yansıyan dünya görüşü nedir? Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Açıklayınız.


Yazar bu öyküyle bize  bir toplumun çaresizliğini anlatmak istiyor olabilir. Belkide insanlarin kapitalizm’e kurban gittiğini açıklamak istiyor olabilir. İnsanlar (tavuklar) çalışarak (yumurta vererek, kesilerek) geçimlerini sağlıyorlar. Buna karşılık kazançları hayallerini ve hayattan beklentilerini (başka avlular görmek) tatmin etmeye yetiyor. Aynı zamanda bu insanlar (tavuklar) paraya (yeme) mecburlar. Eğer burada bu konu işlenmişse bu görüşe katılıyorum. Kapitalizm insanları sadece sömürüyor.