Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

10 Nisan 2012


1-Öyküde, altı çizili olan sözcüklerin (ameliye, kinaye, huşu, nirengi, nirengi noktası, teveccüh, ihtiyatlı, kadit, kolonyal, alil, övür olmak, caka, biteviye, zillet, serazat, hışır) anlamlarını sözlükten araştırıp sözcüklerin metindeki anlamlarını ve kökenlerini yazınız.Ameliye: Uygulama (Arapça kökenlidir)
Kinaye: Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz. Metinde “nedeniyle” anlamında kullanılmıştır. (Arapça kökenlidir)
Huşu: Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolu olma. (Arapça kökenlidir)
Nirengi: Belli sayıda noktanın konumunu kesin olarak tespit edebilmek için, bu noktaları tepe olarak kabul ederek bir alanı üçgenlere bölme işi
Nirengi noktası: Nirengi işleminde ayrılan üçgenlerin tepe noktası.  (Farsça kökenlidir)
Teveccüh: Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme (Arapça kökenlidir:teveccuh)
İhtiyatlı: Önlem alarak, sakıngan, dikkatli (Arapça kökenlidir:ihtiyat)
Kadit: Çok zayıf  (Arapça kökenlidir:kadid)
Kolonyal şapka: İçi mantarlı, sıcağı geçirmeyen şapka türü.
Alil: Sakat (Arapça kökenlidir)
Övür olmak: Ahbap olmak, dost olmak
Caka: Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka (İtalyanca kökenlidir:giacca)
Biteviye: Tekdüze
Zillet: Hor görülme, aşağılanma (Arapça kökenlidir:illet),
Serazat: Serbest, özgür (Farsça kökenlidir:sera)
Hışır: Taşkınlık gösteren, yaramaz