Türkçeyi Hissediyorum, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nin “Türkçeyi Hissediyorum.” projesine ait bir web günlüğüdür. Proje, yurt dışında doğan, yaşam, bilgi ve deneyimleri yaşadıkları ülkenin diliyle biçimlenen “üçüncü kuşak”tan bir grup gence, dil aracılığıyla ulaşmayı; onlara, Türkçenin söz varlığını ve anlatım zenginliğini hissettirmeyi hedeflemektedir.

24 Mart 2012

Esra Balcı

1-Öyküde, kümes neyi temsil ediyor? Metinden örnekler vererek açıklayınız.


Öyküde kümes,  insanların içine kapatıldığı görünmez ancak hissedilebilir baskıyı ve tutsaklığı temsil ediyor. Gerçek hayatta bu baskı güçlü olanın güçsüzü ezmesi olarak önümüze çıkarken metinde horozun tavukları korkutması ve üstünlük sağlaması olarak gösteriliyor. İnsanların çaresizlik ve mahkumluk duygularıyla aydınlanamayan ve karanlıkta kalan “kafes”lerinden çevredeki diğer kafeslerin daha güzel ve özgürlükçü olduğuna duydukları inanç metinde hayvanların diğer kümesleri, içinde bulundukları kümesten daha güzel ve yaşanılabilir ortamlar olarak görmesine benzetiliyor.


2-Öyküde, niçin yalnızca tavuklardan biri dışarıyı merak ediyor ve çıkmak istiyor? Bu birinin özelliği nedir, hangi özellikleriyle diğerlerinden ayrılır? Açıklayınız.


Hayatın her bölümünde canlılar güçlü ve güçsüz olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrılımın getirdiği üstünlük duygusu ise güçsüz olanların geri çekilmesine ve boyun eğmesine yol açar; ancak yaşamın her alanında olduğu gibi güçsüzlerin arasında da bir üstün olmalıdır. Bu yüzdendir ki diğer bütün tavuklar içinde bulundukları durumu kabullenirken, diğer tavuklardan “cesur olma” yönüyle üstün olan yalnızca bir tavuk dışarıyı merak etmekte ve çıkmak istemektedir.


3-Öyküde, horozun temsil ettiği değerler nelerdir ve nasıl bir kişilik özelliği vardır? Açıklayınız.

Öyküde horozun temsil ettiği değerler güç, üstünlük, kötülük, ego vb.dir. Horoz,  tavuklardan görünüş olarak farklı olmasının yanında güç olarak da onlara üstünlük sağladığı için tavuklar horozdan korkmaktadırla
4-Öyküyü bize kim anlatıyor ve yazar, niçin böyle bir anlatıcı tercih etmiş olabilir? Öykünün içeriğinden hareketle açıklayınız.

Öyküyü bize tavukların en cesur olanı anlatıyor. Teşhis ve intak sanatları içermesinden de hareketle metnin alegorik tarzda yazılmış bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz bir eserde sembolize edilen kahramanların olayı birinci ağızdan anlatmasının hikayenin etkileyiciliğini ve inanırlığını artırması nedeniyle yazar böyle bir anlatıcı tercih etmiş olabilir.

5-Yazar, bu öyküyle bize ne anlatmak istiyor olabilir? Öyküden yansıyan dünya görüşü nedir? Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Açıklayınız.


Yazar, bu öyküyle çaresiz durumlarda bile inanç duygularıyla üstünlük sağlanabileceğini ve fark yaratılabileceğini anlatmak istiyor olabilir. Öyküden yansıyan dünya görüşü, tutsaklık duygularının özgürlük ve bağımsızlığa “düşünce” ve “cesaret” gibi altın anahtarlarla çevrilebildiğidir. Bu görüşe katılıyorum çümkü büyük değişiklikler küçük umutların kararlılık ışığında gerçeğe dönüşmesiyle başlar. Bu durumda ne yerin, ne zamanın, ne de konumun önemi yoktur.